DESPRE NOI

Grupul fost fondat în 2009 și include specialiști din diverse arii de expertiză în domeniul transportului

Sisteme inteligente de transport

Planuri de mobilitate urbană

Studii de trafic

Infrastructură de transport

Studii de impact al sistemelor de transport asupra mediului

Planificarea transportului și mobilității urbane

Grupul are ca bază de cercetare Laboratorul de Trafic din dotarea Departamentului Căi Ferate, Drumuri și Poduri, Facultatea de Construcții, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

SERVICII

Pe direcțiile de cercetare ale Grupului de Cercetare în Domeniul Sistemelor de Transport experții elaborează :

PROIECTELE NOASTRE

• Transport public

- Studiu de specialitate privind numărul autorizațiilor de taxi în perioada 2020-2025 la nivelul Municipiului Cluj-Napoca (2019)

-Studiu de necesitate și oportunitate pentru înființarea Serviciului public de transport persoane în comuna Florești, județul Cluj (2012-2013)

- Studiu de implementare linie verde transport public în municipiul Bistrița

• 4D POSTDOC – A163 Dezvoltarea și sustinerea de programe postdoctorale multidisciplinare, contractul de Finanţare E1886/31.03.2010. Coordonator local: CADAR Rodica Dorina

• Propunere proiect PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0127 - Dezvoltarea de Amestecuri de Asfalt cu Aport de Mixtură Asfaltică Recuperată (AAA-MAR)

•FP 7

-Partener asociat în THE ISSUE, (Traffic Health Environment Intellingent Slutions for Sustaining Urban Economies, Associated partner within the North West Development Region of Romania)- webinar & conferința

•Orizont 2020

- Propunere proiect IDEAS – Innovative Devices Enabling Advanced Safety, Research and Innovation actions Call MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015, MG-3.4-2014. Punctaj 7,5/8

- Propunere proiect eCoNecT – European Connectivity over Networks through Exchangeable Card Technologies, Collaborative Project – MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015, MG-7.1-2014. Punctaj 7/8

• Studii de trafic

- Servicii de întocmire documentație P.U.Z pentru zona de urbanizare – construire Spital Clinic Județean de Urgență Sibiu (Studiu de trafic) (2018-2019)

- Studiu privind organizarea circulației și transporturi aferent Planului Urbanistic Zonal “CENTRU CULTURAL, BAZĂ SPORTIVĂ ȘI DE AGREMENT”, Comuna Florești, județul Cluj (2017)

- Studiu privind organizarea circulației și transporturi aferent „Actualizare plan urbanistic general al comunei Moldovenești” (2016)

- Servicii de proiectare al noului plan urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al Comunei Apahida – Studiu de trafic (2018)

- Reabilitare DJ 151 Km 45+810 – Km 126+712 limită de județ Mureș – Bistrița, jud. Bistrița – Năsăud (2013)

• Studii de solutii

-Studiu de solutie privind utilizarea mixturilor asfaltice pe zonele dedicate transportului in comun in Municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Titulescu si Aurel Vlaicu (2020)

LABORATORUL DE TRAFIC

se bazează pe Sistemul integrat pentru managementul inteligent al traficului rutier compus din următoarele elemente:

Modul de colectare date

• determinarea caracteristicilor de trafic

• determinarea caracteristicilor de mediu

• determinarea caracteristicilor geometrice, spațiale ale retelei rutiere

• determinarea parametrilor stării tehnice

Modul de prelucrare date

• stație de lucru cu 14 calculatoare, 2 laptop-uri și server propriu

• software autorizat:

• ArcGIS

• Autodesk

• Mathcad

•PTV •AROBS •ORIGIN

LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI

Laboratorul de încercări pe materiale rutiere este clasificat în clasa I și are în dotare echipamente pentru realizarea determinărilor în laborator și in situ:

Încercări pe materiale pietroase și pământuri

• granulometrie

• umiditate optimă de compactare: Proctor normal și modificat

• absorbție de apă

• rezistența la sfărmare: coeficient Los Angeles

• încercarea CBR

• confecționare și încercare materiale stabilizate

Încercări pe mixturi asfaltice

• stabilitate și fluaj Marshall

• volum de goluri cu presa giratorie

• verificarea compoziției mixturii

• stabilire rețete mixturi

• extragere carote in situ

Încercări pe bitumuri

• penetrație

• inel și bilă

• ductilitate

• îmbătrânire-RTFOT

Încercări pe betoane de ciment rutier

• compresiune

• întindere prin încovoiere

Încercări in situ

• Placa Lucas

• Placa Zorn

• Pârghie Benkelman

• Planeitate cu dreptarul

• Microtextura

• Macrotextura rugozitatii (SRT)

SERVICII

Pe direcțiile de cercetare ale Grupului de Cercetare în Domeniul Sistemelor de Transport experții elaborează :

ECHIPA

Membri permanenți

CADAR Rodica Dorina

Sef lucrari. Dr. Ing.

Rodica.CADAR@cfdp.utcluj.ro

Proiectarea și întreținerea drumurilor, specialist în studii de trafic, manager de proiect

Cont BRAINMAP

HODA Gavril

Conf. Dr. Ing.

Gavril.Hoda@cfdp.utcluj.ro

Proiectarea sistemelor de transport, proiectarea și întreținerea drumurilor, specialist în siguranța circulației, manager de proiecte

Cont BRAINMAP

ILIESCU Mihai

Prof. Dr. Ing.

Mihai.Iliescu@infra.utcluj.ro

Proiectarea sistemelor de transport, proiectarea și întreținerea drumurilor, specialist în siguranța circulației, manager de proiecte

Cont BRAINMAP

BECA Ilinca Mirela

Șef lucrări. Dr. Ing.

Ilinca.VACARU@infra.utcluj.ro

Evaluarea impactului sistemelor de transport asupra mediului, platforme online, manager de imagine, studii de zgomot mediul urban, monitorizarea zgomotului în mediul urban, digitizare factori de mediu

BOITOR Rozalia Melania

Șef lucrări. Dr. Ing.

Melania.BOITOR@infra.utcluj.ro

Mobilitate urbană, anchete și analize în transport, manager proiect

Cont BRAINMAP

CLITAN Andrei Florin

Șef lucrări. Dr. Ing.

Andrei.CLITAN@infra.utcluj.ro

Modelarea microscopică a traficului, proiectarea avansată a drumurilor, siguranța circulației, materiale de construcții

Cont BRAINMAP

DRAGOMIR Mihai-Liviu

Șef lucrări. Dr. Ing.

Mihai.Dragomir@cfdp.utcluj.ro

Studiul materialelor de construcții utilizate la infrastructuri,proiectarea și întreținerea drumurilor, consultanță lucrări de drumuri, diriginte de șantier domeniul 3.1

Cont BRAINMAP

TOSA Cristian

Șef lucrări. Dr. Ing.

Cristian.TOSA@infra.utcluj.ro

Evaluarea impactului sistemelor de transport asupra mediului (Emisii, Calitatea Aerului), modelarea macroscopică a traficului, anchete și analiza datelor din transport, siguranța circulației

Cont BRAINMAP

MARUSCEAC Vladimir

Șef lucrări. Dr. Ing.

Vladimir.Marusceac@cfdp.utcluj.ro

Structuri din lemn incleiat, Acustica si poluare fonica, Poduri, structuri usoare

Cont BRAINMAP

CIOCAN Remus

Șef lucrări. Dr. Ing.

Remus.Ciocan@cfdp.utcluj.ro

Proiectare finante si achizitii, Analize cost-beneficiu, Consultanta managementul proiectelor

DANCIU Alexandra

Șef lucrări. Dr. Ing.

Alexandra.Danciu@cfdp.utcluj.ro

Poduri in arc cu retea de tiranti inclinati, poduri in arc, poduri pe grinzi, structuri cu zabrele, optimizare structurala, monitorizarea starii tehnice a podurilor

Cont BRAINMAP

JECAN Daciana

Ing.

Daciana.Jecan@cfdp.utcluj.ro

Materiale de constructii, Încercari drumuri, trafic rutier

Membri temporari (studenti master IIT - Ingineria Infrastructurii Transporturilor)

  

DUMITRESCU Mara

Ing.

Accidente si siguranta rutiera in Regiunea Nord-Vest

BERENDI Paul

Ing.

Circulatia pietonala in proximitatea unitatilor de invatamant din Cluj-Napoca

VÎJÎILĂ Alexandru

Ing.

Geometria suprafețelor de mișcare aeroportuare, structuri rutiere aeroportuare

COLABORATORI

Deruleaza Stânga - Dreapta pentru mai mulți colaboratori

Primaria Bistrita

Primăria Bistrița

Primăria Florești

Primăria Cluj-Napoca

Poliția Română

Direcția Tehnică

Tallinn University of Technology

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Contact

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții, Departamentul Căi Ferate, Drumuri și Poduri

E-mail

Numere de telefon

Fix : +40 264 401 979 ; +40 264 401 969 ; +40 264 401 836

Mobil :+40 756 164 716

© 2019 Grupul de Cercetare în Domeniul Sistemelor de Transport din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca